ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดอุดรธานี

ข้อความแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ติดเชื้อ(4ก.พ.65)3
ข้อความแจ้งหน้าเว็ปเขต(4ก.พ.65)2