สพป.อุดรธานี เขต 1 รับชม “พุธเช้า… ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2 /2565 และประชุมข้อราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

วันพุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า… ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2 /2565 จากนั้น ได้มีการประชุมข้อราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี