“สพป.อุดรธานี เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ ๖”

วันจันทร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๑ มอบหมายให้ นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางสาวกมลนัทธ์ นามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอุดม เป็นผู้กล่าวรายงาน และแนะนำวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้
ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/vM3syyNYbLWQt5sS8