ประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครู
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร