“ประธานคลัสเตอร์ 10 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ในระยะเวลา 1 ปี”

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่ ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 สังกัด สพฐ. เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Evaluation Team) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ในระยะเวลา 1 ปี ของ นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผอ.สพป.เลย เขต 2 โดยมี นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กรรมการ ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.อุดรธานี กรรมการและเลขานุการ และนายเฉลิม วิริยะภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุม สพป.เลย เขต 2 อ.วังสะพุง จ.เลย