“การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของ นางกรรณิกา บุลสถาพร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1”

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจ นางกรรณิกา บุลสถาพร ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1 ในการนี้มี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายศุภชัย ศรีหาใต้ และ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมให้กำลังใจ โดยมีคณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ นำโดย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานในการประเมินฯ ดร.ปัญญารัฐฏน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 กรรมการ นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.บึงกาฬ กรรมการและเลขานุการ และ นางปัทมา สิมพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี

คลังภาพ