รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

งบทดลองสิงหาคม65
รายงานงบทดลอง กค 65
งบทดลอง มิ.ย.2565

งบทดลอง พ.ค.65

งบทดลองเม.ย.65

งบทดลองเดือนมีนาคม2565

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565

งบทดลองเดือนมกราคม2565

รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2564

รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564

งบทดลองงวดที 1 (ตุลาคม 2564)

งบทดลอง งวดที่ 12 (กันยายน 2564)

งบทดลอง งวดที่ 11(สิงหาคม 2564)

งบทดลอง งวดที่ 10 (กรกฎาคม 2564)

งบทดลอง งวดที่ 9 (มิถุนายน 2564)

งบทดลอง งวดที่ 8 (พฤษภาคม 2564)

งบทดลอง งวดที่ 7 (เมษายน 2564)

งบทดลอง งวดที่ 6 (มีนาคม 2564)

งบทดลอง งวดที่ 5 (กุมภาพันธ์ 2564)

งบทดลอง งวดที่ 4 (มกราคม 2564)

งบทดลอง งวดที่ 3 (ธันวาคม 2563)

งบทดลอง งวดที่ 2 (พฤศจิกายน 2563)

งบทดลอง งวดที่ 1 (ตุลาคม 2563)