“สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านเลื่อม และโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข”

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านเลื่อม และโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข เพื่อพบปะ พูดคุย ติดตามนโยบาย ทั้งด้านการบริหารวิชาการ บริหารงานทั่วไป บริหารงบประมาณ และบริหารงานบุคคล สอบถามปัญหา และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูทั้ง 2 โรงเรียน