สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับภูมิภาค สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

   วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในการนี้มี นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี ผอ.โรงเรียนบ้านเตาไห และนางวิภาพร คำบุญเรือง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองประจักษ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี