“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมพิจารณาวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564”

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 โดยมี ดร.พิจิตร พรหมจารีย์, นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองประจักษ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี