ประธานกรรมการประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ประชุมคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

“ประธานกรรมการประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ประชุมคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค”
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 สังกัด สพฐ. เป็นประธาน การประชุมเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี