“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้, ดร.พิจิตร พรหมจารีย์, นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 19 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี