“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการติดตามขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์”

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภชัย ศรีหาใต้, ดร.พิจิตร พรหมจารีย์, นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานโครงการติดตามขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี