“ประธานกรรมการประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ประชุมแนวทางการบริหารงานบุคคล ผ่านระบบ Google Meet”

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 สังกัด สพฐ. เป็นประธาน การประชุมแนวทางการบริหารงานบุคคล ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านระบบ Google Meet ในการนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เขตตรวจราชการที่ 10 เข้าร่วมประชุม ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี