“สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมหารือจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดอุดรธานี”

“สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมหารือจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2564 จังหวัดอุดรธานี”
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายเฉลิม วิริยะภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมหารือจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธาน ในการนี้มี ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 ผู้แทนและเจ้าหน้าที่จากสพป.อุดรธานี เขต 1-4 และ สพม.อุดรธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี