สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการสอนวิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

“สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการสอนวิถีใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางจิรนาถ อินแสง, นางจารุวรรณ แจ่มเสียง, นางเสาวภา สมศรี ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี