“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาการส่งคืนที่ราชพัสดุ”

“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาการส่งคืนที่ราชพัสดุ”
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาการส่งคืนที่ราชพัสดุ สาเหตุจากการเลิกสถานศึกษาและเรียนรวม จำนวน 8 โรงเรียน โดยมี นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นางสรวงอุษา บุญปัญญโรจน์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางคำมา ตั้งสุวรรณชัย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี