สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายศุภชัย ศรีหาใต้, ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 นายเฉลิม วิริยะภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี