สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมออนไลน์การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ/แข่งขันสูง โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียน Stand Alone

“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมออนไลน์การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ/แข่งขันสูง โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียน Stand Alone ผ่านระบบ Google Meet”
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ/แข่งขันสูง โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียน Stand Alone ผ่านระบบ Google Meet โดยมี ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 19 กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี