“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting”

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้มี นายศุภชัย ศรีหาใต้, นางกรรณิกา บุลสถาพร รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี