สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

“สพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting”
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางนุตติยา อาษานอก และนางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากท่าน อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี