สพป.อุดรธานี เขต 1 รับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ สปจ.อุดรธานี/มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนจังหวัดอุดรธานี และมูลนิธิอาจารย์เรียมสงวน การุญ ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานรับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิ สปจ.อุดรธานี/มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนจังหวัดอุดรธานี และมูลนิธิอาจารย์เรียมสงวน การุญ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 39,000 บาท โดยมี นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในสังกัด ในการนี้มี นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี