“สพป.อุดรธานี เขต 1 นิเทศออนไลน์ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา”

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ในรูปแบบการนิเทศออนไลน์ ในการนี้มี นายศุภชัย ศรีหาใต้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการนิเทศ โดยมี นายเชวง ชื่นตา ผอ.โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา กล่าวรายงาน และคณะครูร่วมรับการนิเทศ ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี