ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ

“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวีดิโอภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา”

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดคลิปวีดีโอภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อตัดสินคลิปวีดีโอ ที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 19 คลิป จาก 19 โรงเรียน (กลุ่มโรงเรียน) ในการนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูที่เชี่ยวชาญในด้านการตัดต่อวีดีโอ คณะศึกษานิเทศก์ เป็นคณะกรรมการ โดยมี ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี