“สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานเขต (CEO UDN 1) ผ่านระบบ Google Meet”

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.15 น. นายพรชัย โพคันโย สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานเขต (CEO UDN 1) พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Google Meet เพื่อติดตามงานและเตรียมการนิเทศติดตาม และช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี โรงเรียนงดการเรียนการสอน แบบ On site และใช้การเรียนการสอนแบบ On Hand, On Air, Online, On Demand หรือแบบผสมผสาน ประชุมถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี