ประธานกรรมการประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ประชุมคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

“ประธานกรรมการประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ประชุมคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาทักษะชีวิต ประจำปี 2564”
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 สังกัด สพฐ. เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ในการนี้ มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้แทน เขตตรวจราชการที่ 10 เข้าร่วมประชุม ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี