“ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 19/2564)”

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 19/2564) ในการนี้มี ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี