สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Google Meet ในการนี้มี นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมหมี่ขิด สพป.อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี