“สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกิจกรรมทำนาตามโครงการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ”

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพรชัย โพคันโย สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานกิจกรรมทำนาตามโครงการเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ก่อให้เกิดความสามัคคีในโรงเรียนและชุมชน ในการนี้มี ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเพ็ญ 2 และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รวมภาพ