ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละ
สถิติการทุจริตปี63