ผอ.สพป.อุดรธานี เขต1 กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาท พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.อุดธานี เขต 1

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด(EMIS)

ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. พร้อมด้วยคณะทำงานสำนักติดตามและประเมินผลฯ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์Read more